Kontrollansvariga: Peter - 0707-77 62 13 | Björn - 0708-35 26 71
 
 

 

 

 

 

Skall ni bygga hus eller bygga om?
Probi Control är med er från första spadtaget till färdigt hus.
Vid byggnation, rivningar och markåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), en certifierad kontrollansvarig, KA.

Som kontrollansvarig kommer jag att vara till er hjälp under hela processen.

Kontakta oss gärna för kostnadsfri offert.

Peter Källö - 0707-77 62 13

Björn Larsen - 0708-35 26 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrollansvarig

En kontrollansvarig skall utses innan du söker bygglov. Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutbesiktning

 

När huset är färdigbyggt, rekommenderar vi alltid att man gör en slutbesiktning.

Besiktningsmannen undersöker att entreprenaden utförts enligt det som står i ert kontrakt och att arbetet är fackmässigt utfört. Om entreprenaden godkänns övergår ansvaret för huset till dig och den tvååriga reklamationstiden startar.

Om något fel skulle uppstå och det blir en juridisk tvist, hänvisar man ofta till protokollet från slutbesiktningen som är ett juridiskt bindande dokument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvåårsbesiktning

 

Senast två år efter slutbesiktningen, alltså innan den tvååriga reklamationstiden löpt ut, rekommenderar vi att man gör en Tvåårsbesiktning (även kallad § 59-besiktning).

Då undersöker besiktningsmannen om det uppkommit några fel sedan entreprenaden avslutades.

Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande från din sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Probi Control AB
Fyrskeppsvägen 5
423 40 Torslanda

Org.nr: 559000-6358

Telefon & E-post:
Peter Källö
0707-77 62 13
peter@probicontrol.se

Björn Larsen
0708-35 26 71
bjorn@probicontrol.se

 

 

 

 

Copyright © Probi Control AB 2015